4. Doa Ketika Melahirkan Anak

Ads 1

Laa ilaaha illaahul ‘adhiimu al-haliimu laa ilaahaillallaahul rabbul ’arsyil ’adhiimi. Laa ilaahaillallaahul rabbus samaawaati wal ardhi warabbul ‘arsyil kariimi.

“Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Tuhannya ‘Arsy yang Agung, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, Tuhannya langit dan bumi dan Tuhannya ‘Arsy yang mulia.”

Inna rabbakumullaahulladzii khalaqas samaawaati wal ardha fii sittati ayyaamin tsummastawaa ‘alal ardhi yughsyil lailan nahaara yathlubuhuu hatsiitsan was syamsa wal qamara wan nujuuma musakhkharaatin biamrihi alaa lahul khalqu wal amru tabaarakallaahu rabbul ‘aalamiina.

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam.”

Ads 2