2. Doa Agar Cepat Hamil dan Mendapatkan Momongan

Ads 1

Rabbii laatadzarnii fardan wa anta khairul waaritsiin-a, waj’al lii min ladunka waliyyan yabarru fii hayaatii wa yastaghfiru lii ba’da wafaatii waj’alhu khalqan sawiyyan wa laa taj’al lisy syaithaani fiihi syirkan, wa laa nashiban. Allahumma innii astaghfiruka wa atuubu ilaika, innaka antal ghafuurur rahiimi.

”Tuhanku, janganlah tinggalkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik yang mewariskan, dan jadikanlah untukku dari sisi-Mu seorang wali yang berbakti kepadaku di masa hidupku dan memintakan ampunan untukku setelah wafatku, dan jadikanlah ia ciptaan yang sempurna serta janganlah Engkau jadikan setan mempunyai andil di dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ads 2